Úprava cen obědů od 1.1.2020
Oběd

Upozornění pro rodiče

Z důvodu rostoucích cen potravin budou od 1.1.2020 upraveny ceny obědů následovně:

Mateřská škola

Strávníci do 6 let - měsíční záloha 840,- Kč

Přesnídávka …… 10,- Kč

Oběd ..........…..… 22,- Kč

Svačina ........…… 10,- Kč

Strávníci od 6 let - měsíční záloha 960,- Kč

Přesnídávka …… 10,- Kč

Oběd ..........…..… 28,- Kč

Svačina ........…… 10,- Kč

Základní škola

Od 7 do 10 let   - 31,- Kč - měsíční záloha 620,- Kč

Od 10 do 15 let - 33,- Kč - měsíční záloha 660,- Kč

15 a více let       - 35,- Kč - měsíční záloha 700,- Kč

Cizí strávníci      - 68,- Kč - měsíční záloha 1360,- Kč

Děkujeme za pochopení

 
Informace k platbě stravného
Oběd

Objednávat jídlo na portálu „strava.cz“ je možno pouze v případě, že v okamžiku objednávky máte dostatečný kredit!!!

Zálohy na stravné se platí přednostně na účet školy č. 2200509943/2010.

Pokud znáte, do variabilního symbolu uveďte identifikační číslo dítěte (sdělí vedoucí školní jídelny p. Kmochová – tel. 325 588 263), pokud ne, je nutno!!! do poznámky uvést jméno a příjmení dítěte, za které platíte stravné.

Výše uvedené údaje slouží k identifikaci platby!!!

Výše záloh je stanovena dle věku dítěte, a to:

Do 10-ti let …… Kč 500,-

Do 14-ti let …… Kč 540,-

Od 14-ti let …… Kč 580,-

Děkujeme.

 
Obědy v ZŠ Křinec - čipy
Oběd

Internetové stránky: www.strava.cz

Výběr jídelny: 2592

Uživatel: příjmení.jméno       např.     novak.josef 

Heslo: příjmení.jméno                        novak.josef

Doporučuji v položce nastavení změnu hesla. Heslo si je nutno zapamatovat ! Vše potřebné naleznete v položce nápověda.

Obědy 1 nebo 2 je nutno přihlásit do pátku do 12,00 hodin předešlého týdne!!!

Stravu nutno odhlásit do 6,45 téhož dne !!!

 

Zvonění

1. hodina 07:40 - 08:25
2. hodina 08:35 - 09:20
3. hodina 09:35 - 10:20
4. hodina 10:30 - 11:15
5. hodina 11:25 - 12:10
6. hodina 12:20 - 13:05
7. hodina 13:10 - 13:55
8. hodina 14:00 - 14:45
9. hodina 14:50 - 15:35

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 21 

Zajimavosti okolí

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů
Finanční podpora z OP VK
Certifikát SCIO - Pečujeme o vzdělávání
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělání
Ovoce do škol