Datum Vzkaz
  • Od 15.6. do 26.6. 2020

Letní hrátky (červen)

 

Téma týdne – Těšíme se na prázdniny

 

Cíle:


· Rozvoj užívání všech smyslů

· Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

· Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky

· Léto v hudebních, výtvarných a literárních činnostech

· Důležitost vody pro člověka

 

Pohybové aktivity:

· Rozcvička (jóga pro děti)

· Relaxace

· Prstové cvičení

· Básničky s pohybem

 

Vzdělávací činnosti:

· Pohádka – Stanování

· Práce s pohádkou

· Letní aktivity

· Skupenství vody

· Žába a pramínek

 

Hudební a literární aktivity:

· Básničky

· Písničky

 

Výtvarné činnosti:

· Vyrábění

· Pracovní listy

· Omalovánky

· Grafomotorika

 

  • Podrobnější informace k činnostem na dané táma dostanou rodiče na vlastní e-mail
 

Režim dne MŠ

6:30 - 10:00 zájmové hry, pohybové chvilky, , řízené činnosti (hlavní výchovný cíl dne), individuální péče o děti, hygiena, dopolední svačina
10:00 - 11:45 pobyt venku- činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší či jiným přírodním překážkám (mráz pod 10° C, náledí, silný vítr, déšť apod.)
11:45 - 14:15 oběd, hygiena, klid na lůžku, klidové činnosti ve třídě předškolních dětí
14:15 - 16:00 hygiena, pohybové činnosti, odpolední svačina, zájmové činnosti, hry, individuální péče

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 14 

Zajimavosti okolí

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů