Ukončení karantény
Mimořádné opatření MZ

Od čtvrtka 25.2.2021 je

mateřská škola

po nařízené karanténě (COVID – 19)

opět otevřena.

 
Provoz MŠ v roce 2020-21 vzhledem ke COVID-19
Mimořádné opatření MZ

Dokument v pdf zde

Dokument v doc zde.

PROVOZ MŠ KŘINEC

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

VZHLEDEM KE COVID - 19

• Osoby s příznaky infekčního onemocnění mají zákaz vstupu do prostor školy.

• Cizí dospělé osoby pobývají ve vnitřních prostorách školy pouze po nezbytně nutnou dobu.

• Při vstupu do vnitřních prostor školy si každý u vchodu dezinfikuje ruce.

• Cizí dospělé osoby nevstupují bez vyzvání zaměstnanců školy do prostoru učeben.

• Dítěti s příznaky infekčního onemocnění , které jsou chronické, včetně alergických onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, že doloží potvrzení od lékaře o tom, že netrpí infekční nemocí.

• Pokud budou u dítěte patrné příznaky nemoci, bude umístěn do izolace a škola neprodleně informuje o této skutečnosti zákonného zástupce, který bezodkladně vyzvedne dítě ze školy a ihned telefonicky kontaktuje praktického lékaře.

• Pokud bude v důsledku krizových nebo mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost dětí ve škole, bude vzdělávání poskytováno distančním způsobem. Distanční vzdělávání je v tomto případě pro předškoláky povinné.

V Křinci 27. srpna 2020

Mgr. Tomáš Veverka

ředitel školy

 

Vážení rodiče,

připomínáme Vám platbu (zálohu) na stravné – číslo účtu: 22 00 50 99 43/2010

Děti do 6 let: - polodenní - 640,- Kč, celodenní - 840,- Kč

Děti nad 6 let: - polodenní - 760,- Kč, celodenní - 960,- Kč

Platba musí být provedena do konce srpna 2020, pokud chcete, aby Vaše dítě nastoupilo od září do mateřské školy.

Úhrada školného

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce podle stanoveného harmonogramu (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

Harmonogram úhrad školného

  • -  v září na období září – prosinec, tj. 4 měsíce (do 14.9. 2020 – 1300,- Kč)
  • -  v lednu na období leden – březen, tj. 3 měsíce (do 14.1. 2021 – 975,- Kč)
  • -  v dubnu na období duben – červen, tj. 3 měsíce (do 14.4. 2021 – 975,- Kč)

Školné je nutné uhradit ve stanovených termínech,

preferujeme uhradit částku na celý školní rok 3250,-Kč

Školné lze hradit:

Bezhotovostně: na účet č. 22 00 50 99 43/2010

Pro správnou identifikaci platby je nutné do poznámky uvést: příjmení a jméno dítěte.

Kompletní dokument ke stažení ve formátu pdf zde.

 

msdetikreslene

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO ŠKOLKY:

  • -  bačkorky na přezutí –s pevnou patou, ne pantofle !!!
  • -  pyžamo -1x týdně (doma vyprat)
  • -  oblečení a obuv na zahradu -obměňuje se podle ročního období
  • -  oblečení do třídy, náhradní oblečení
  • -  náhradní spodní prádlo
  • -  nepromokavou obuv, pláštěnku

DĚTI BY MĚLY MÍT SVÉ VĚCI OZNAČENÉ,

NEDOCHÁZÍ TÍM K ZÁMĚNĚ

 
Dětský den v MŠ
Dětský den - Koťátka

 

Dětský den

 

Fotogalerie - Dětský den v MŠ

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 45

Režim dne MŠ

6:30 - 10:00 zájmové hry, pohybové chvilky, , řízené činnosti (hlavní výchovný cíl dne), individuální péče o děti, hygiena, dopolední svačina
10:00 - 11:45 pobyt venku- činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší či jiným přírodním překážkám (mráz pod 10° C, náledí, silný vítr, déšť apod.)
11:45 - 14:15 oběd, hygiena, klid na lůžku, klidové činnosti ve třídě předškolních dětí
14:15 - 16:00 hygiena, pohybové činnosti, odpolední svačina, zájmové činnosti, hry, individuální péče

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 8 

Zajimavosti okolí

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů