Obnovení provozu MŠ
Mimořádné opatření MZ

 

Základní pravidla MŠMT jsou sepsána zde.

Povinné čestné prohlášení ke stažení zde.

Vážení rodiče,

Provoz MŠ v Křinci bude obnoven od pondělí 11. května 2020 za těchto podmínek:

Provoz MŠ bude probíhat od 7:30 do 15:00 hodin.

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Děti projdou ráno povinným zdravotním filtrem – pokud bude dítě vykazovat známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato.

Příchod do MŠ bude umožněný pouze od 7:30 – 8:00 hodin.

Vyzvedávání dětí bude umožněno v čase 12:00 – 12:30 hodin a od 14:30 – 15:00 hodin.

Při příchodu do budovy použijte prosím dezinfekci na ruce, která bude umístěna u vchodu do MŠ. Vstupujte pouze se zakrytím dýchacích cest – roušky, šátky.

Do šatny budou vstupovat pouze dvě rodiny (1 rodič a 1 dítě), při příchodu nebo odchodu musí rodiče zachovávat dvoumetrové rozestupy.

Děti budete vodit do třídy Koťátek a vyzvedávat v této třídě.

Při projevu onemocnění COVID-19 bude dítě umístěno do samostatné místnosti a okamžitě bude kontaktován zákonný zástupce dítěte, aby si dítě ihned vyzvedl. Prosím, opravdu zvažte nutnost docházky dítěte do MŠ, jelikož pokud se vyskytne u kohokoliv v MŠ příznak onemocnění, bude celá MŠ uzavřena a poslaná do karantény včetně všech rodinných příslušníků.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

V 1. den docházky dítěte do kolektivu přinese zákonný zástupce podepsané čestné prohlášení (ke stažení v levém sloupci )

Platby pro děti, které do MŠ nastoupí – platí školné i stravné. (Děti, které do MŠ nenastoupí, platby stále neplatí)

Víme, že podmínky nejsou ideální, ale věříme, že se brzy vše v dobré obrátí a zase budeme fungovat „normálně“.

Děkujeme za pochopení.

Ivana Merklová, vedoucí učitelka MŠ

Mgr. Tomáš Veverka, ředitel školy


Vážení rodiče,

 
Uzavření MŠ
Mimořádné opatření MZ

Od čtvrtka 12. 3. 2020 bude mateřská škola, na základě doporučení ministra školství a po projednání se zřizovatelem, uzavřena.

Toto rozhodnutí platí do odvolání.

Veškeré důležité informace budou na internetových stránkách školy.

Formulář žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy bude k vyzvednutí u paní ekonomky, případně volejte 731 617 990.

Mgr. Tomáš Veverka

ředitel školy

 
Úprava cen obědů od 1.1.2020
Oběd

Upozornění pro rodiče

Z důvodu rostoucích cen potravin budou od 1.1.2020 upraveny ceny obědů následovně:

Mateřská škola

Strávníci do 6 let - měsíční záloha 840,- Kč

Přesnídávka …… 10,- Kč

Oběd ..........…..… 22,- Kč

Svačina ........…… 10,- Kč

Strávníci od 6 let - měsíční záloha 960,- Kč

Přesnídávka …… 10,- Kč

Oběd ..........…..… 28,- Kč

Svačina ........…… 10,- Kč

Děkujeme za pochopení

 
Dětský den v MŠ
Dětský den - Koťátka

 

Dětský den

 

Fotogalerie - Dětský den v MŠ

 
Masopust u Koťátek
masopustní rej

Fotogalerie - masopustní rej

 

MASOPUSTNÍ REJ U KOŤÁTEK

Jako každý rok, tak i letos, se děti představily v různých kostýmech. Užily si promenádu, hry a soutěže, a nejvíce oblíbenou „diskotéku“ v maskách.

Za třídu „Koťátek“ Kamila Kočová

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 45

Režim dne MŠ

6:30 - 10:00 zájmové hry, pohybové chvilky, , řízené činnosti (hlavní výchovný cíl dne), individuální péče o děti, hygiena, dopolední svačina
10:00 - 11:45 pobyt venku- činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší či jiným přírodním překážkám (mráz pod 10° C, náledí, silný vítr, déšť apod.)
11:45 - 14:15 oběd, hygiena, klid na lůžku, klidové činnosti ve třídě předškolních dětí
14:15 - 16:00 hygiena, pohybové činnosti, odpolední svačina, zájmové činnosti, hry, individuální péče

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 9 

Zajimavosti okolí

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů