Datum Vzkaz
6.4.-16.4. 2021

Distanční výuka dětí bude probíhat e-mailovou konverzací.

 

Téma týdne: POZNÁVÁME DOMÁCÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA

 

Cíle:

- Přirozenou formou poznávat domácí zvířata a jejich rodinu

- Rozvoj zrakového a sluchového vnímání

- Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

- Rozvoj grafomotoriky

- Vytváření kladného vztahu ke zvířatům

- Mít povědomí o významu a užitku domácích a hospodářských zvířat, o jejich potřebách a způsobu života

- Rozvoj komunikativních dovedností

- Rozvoj logického myšlení

 

Vypracovala Kamila Kočová

 

 

Režim dne MŠ

6:30 - 10:00 zájmové hry, pohybové chvilky, , řízené činnosti (hlavní výchovný cíl dne), individuální péče o děti, hygiena, dopolední svačina
10:00 - 11:45 pobyt venku- činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší či jiným přírodním překážkám (mráz pod 10° C, náledí, silný vítr, déšť apod.)
11:45 - 14:15 oběd, hygiena, klid na lůžku, klidové činnosti ve třídě předškolních dětí
14:15 - 16:00 hygiena, pohybové činnosti, odpolední svačina, zájmové činnosti, hry, individuální péče

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 390 
GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů