Datum Vzkaz
Od 15.6. do 26.6. 2020

Letní hrátky (červen)

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

 

Cíle:

- Získávání povědomí o jednotě přírody a člověka

- Vytváření pozitivního vztahu k místu našeho bydliště a jeho okolí

- Prožívání radosti z prázdninového období

- Rozvoj všech smyslů

- Procvičování hrubé a jemné motoriky

- Rozvoj řečových, hudebně pohybových dovedností a rytmického cítění

- Rozvoj myšlení

- Rozvoj výtvarných a pracovních dovedností, grafomotoriky

- Pochopení významu vody pro člověka a vše živé

- Upozornění a ochrana před možným nebezpečím, předcházení možných úrazů

Podrobnější informace k činnostem na dané táma dostanou rodiče na vlastní e-mail


 

Režim dne MŠ

6:30 - 10:00 zájmové hry, pohybové chvilky, , řízené činnosti (hlavní výchovný cíl dne), individuální péče o děti, hygiena, dopolední svačina
10:00 - 11:45 pobyt venku- činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší či jiným přírodním překážkám (mráz pod 10° C, náledí, silný vítr, déšť apod.)
11:45 - 14:15 oběd, hygiena, klid na lůžku, klidové činnosti ve třídě předškolních dětí
14:15 - 16:00 hygiena, pohybové činnosti, odpolední svačina, zájmové činnosti, hry, individuální péče

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 9 

Zajimavosti okolí

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů