Provoz ZŠ v roce 2020-21 vzhledem ke COVID-19
Mimořádné opatření MZ

• Usnesení vlády ze dne 30.9.2020.

Dokument v pdf zde

• Z usnesení vlády vychází nařízení KHS Středočeského kraje ze dne 1.10.2020.

Dokument v pdf zde

• O nařízení KHS informuje MŠMT ve svém dokumentu ze dne 1.10.2020.

Zde najdete výtah informací, které se týkají ZŠ. U první stupně jde o zákaz zpěvu. U druhého stupně jde o zákaz zpěvu a sportovních činností. Pro MŠ se režim nemění.

Dokument v pdf zde

Mgr. Tomáš Veverka

ředitel školy

Mimořádné opatření MZ

Dokument v pdf zde

Dokument v doc zde.

PROVOZ ZŠ KŘINEC

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

VZHLEDEM KE COVID - 19

• Osoby s příznaky infekčního onemocnění mají zákaz vstupu do prostor školy.

• Cizí dospělé osoby pobývají ve vnitřních prostorách školy pouze po nezbytně nutnou dobu.

• Při vstupu do vnitřních prostor školy si každý u vchodu dezinfikuje ruce.

• Cizí dospělé osoby nevstupují bez vyzvání zaměstnanců školy do prostoru učeben.

• Žákovi s příznaky infekčního onemocnění , které jsou chronické, včetně alergických onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, že doloží potvrzení od lékaře o tom, že netrpí infekční nemocí.

• Pokud budou u žáka patrné příznaky nemoci, bude umístěn do izolace a škola neprodleně informuje o této skutečnosti zákonného zástupce, který bezodkladně vyzvedne žáka ze školy a ihned telefonicky kontaktuje praktického lékaře.

• Pokud bude v důsledku krizových nebo mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, bude vzdělávání poskytováno distančním způsobem. Distanční vzdělávání je v tomto případě pro žáky povinné.

V Křinci 27. srpna 2020

Mgr. Tomáš Veverka

ředitel školy

 

Sdružení rodičů Křinec

Zvonění

1. hodina 07:40 - 08:25
2. hodina 08:35 - 09:20
3. hodina 09:35 - 10:20
4. hodina 10:30 - 11:15
5. hodina 11:25 - 12:10
6. hodina 12:20 - 13:05
7. hodina 13:10 - 13:55
8. hodina 14:00 - 14:45
9. hodina 14:50 - 15:35

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 9 

Zajimavosti okolí

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů
Finanční podpora z OP VK
Certifikát SCIO - Pečujeme o vzdělávání
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělání
Ovoce do škol