Dokumenty

Zápis na školní rok 2021-2022 - požadované dokumenty

  Žádost o přijetí dítěte do MŠ 
  Evidenční list dítěte 
  Přihláška ke stravování - školní rok 2021-22 

Výsledky dotazníkového šetření Mapa školy v MŠ z února 2020

Mapa školy 2020 - MŠ - souhrnné výsledky pro rodiče

Mapa školy 2020 - MŠ - analytická zpráva

Ostatní dokumenty MŠ

  ŠVP MŠ 2017 
  Školní řád MŠ 
 

Vnitřní řád školní jídelny MŠ

 

Co má dítě zvládnout před vstupem do školy


                <p style="padding-left: 15px; padding-right: 15px; font-size: 14pt; color: #993300; text-align: center;"><strong style="color: #000000; font-size: 11px;"><a href="dokumenty/ms/ms_zapis_2020.pdf" target="_blank" title="Zápis do MŠ 2020-21 - průvodní text"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #810081;">Kompletní informace o zápisu do MŠ - pdf dokument</span></span></a></strong></p>
                <p style="padding-left: 15px; padding-right: 15px; font-size: 14pt; color: #993300; text-align: center;"><strong style="color: #000000; font-size: 11px;"><a href="dokumenty/ms/ms_zadost_prijeti.pdf" target="_blank" title="Žádost o přijetí dítěte do MŠ"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #810081;">Žádost o přijetí dítěte do MŠ - pdf dokument</span></span></a></strong></p>
                <p style="padding-left: 15px; padding-right: 15px; font-size: 14pt; color: #993300; text-align: center;"><strong style="color: #000000; font-size: 11px;"><a href="dokumenty/ms/ms_evidencni_list.pdf" target="_blank" title="Evidenční list dítěte"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #810081;">Evidenční list dítěte - pdf dokument</span></span></a></strong></p>
                <p style="padding-left: 15px; padding-right: 15px; font-size: 14pt; color: #993300; text-align: center;"><strong style="color: #000000; font-size: 11px;"><a href="dokumenty/ms/ms_prihlaska_stravovani_20-21.doc" target="_blank" title="Přihláška ke stravování"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #810081;">Přihláška ke stravování - doc dokument</span></span></a></strong></p>
                <p style="padding-left: 15px; padding-right: 15px; font-size: 14pt; color: #993300; text-align: center;"><strong style="color: #000000; font-size: 11px;"><a href="dokumenty/ms/ms_prohlaseni_ockovani.doc" target="_blank" title="Zápis do MŠ 2020-21 - průvodní text"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #810081;">Čestné prohlášení o očkování dítěte - doc dokument</span></span></a></strong></p>
 

Režim dne MŠ

6:30 - 10:00 zájmové hry, pohybové chvilky, , řízené činnosti (hlavní výchovný cíl dne), individuální péče o děti, hygiena, dopolední svačina
10:00 - 11:45 pobyt venku- činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší či jiným přírodním překážkám (mráz pod 10° C, náledí, silný vítr, déšť apod.)
11:45 - 14:15 oběd, hygiena, klid na lůžku, klidové činnosti ve třídě předškolních dětí
14:15 - 16:00 hygiena, pohybové činnosti, odpolední svačina, zájmové činnosti, hry, individuální péče

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 395 
GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů