Dokumenty
  ŠVP MŠ 2017 
  Školní řád MŠ 
 

Vnitřní řád školní jídelny MŠ

 

Zápis do MŠ na školní rok 2018-2019 - rozhodnutí o přijetí

 

Co má dítě zvládnout před vstupem do školy

 

Režim dne MŠ

6:30 - 10:00 zájmové hry, pohybové chvilky, , řízené činnosti (hlavní výchovný cíl dne), individuální péče o děti, hygiena, dopolední svačina
10:00 - 11:45 pobyt venku- činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší či jiným přírodním překážkám (mráz pod 10° C, náledí, silný vítr, déšť apod.)
11:45 - 14:15 oběd, hygiena, klid na lůžku, klidové činnosti ve třídě předškolních dětí
14:15 - 16:00 hygiena, pohybové činnosti, odpolední svačina, zájmové činnosti, hry, individuální péče

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 15 

Zajimavosti okolí

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů