Zápis do 1. třídy

Dubnový zápis se týká všech dětí, které do 31. 8. 2018 dosáhnou věku 6 let, a dětí, kterým byl povolen v minulém školním roce odklad.

K zápisu se musí dostavit s dítětem alespoň jeden zákonný zástupce. Dále třeba doklad o rodném čísle dítěte a občanský průkaz rodiče. Žádost o přijetí rodič vyplní při zápisu.

Pravidla pro odklad školní docházky:

Rozhodnutí o odkladu školní docházky je v pravomoci ředitele školy na základě žádosti rodičů, která musí být doplněna dvěma doporučeními, a to pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře.

Pokud rodiče zvažují odklad, doporučujeme v první řadě poradit se s učitelkami v MŠ, které děti znají.

Pokud chtějí rodiče žádat o odklad, musí se přesto dostavit k zápisu.

Informace k odkladu povinné školní docházky

Při zápisu do školy je třeba předložit kompletně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky (možno vyplnit až při zápisu), doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení odborného lékaře. Bez těchto dvou doporučujících posouzení nelze žádosti vyhovět.

Žádost o odklad školní docházky Vašeho dítěte spolu s příslušnými doklady musí být podána řediteli školy do 27. dubna 2018.

Mgr. Dana Lokšová

 

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 293 

Zajimavosti okolí