Datum Vzkaz
Od 1.6. do 12.6. 2020

Letní hrátky (červen/léto)

 

Téma: KAMARÁDI CELÉHO SVĚTA – OSLAVA DNE DĚTÍ

 

Cíle a činnosti k tématu:

· rozvíjet a kultivovat mravní a estetické cítění a prožívání

· rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

· vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem

· osvojení si dovedností důležitých k podpoře osobní pohody i pohody prostředí

· vytváření pozitivních vztahů k intelektuálním činnostem a k učení

· vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

· učit děti poznávat další národy, jiné země a jejich kulturu, rozmanitost a různorodost lidí

· rozvoj respektu a přizpůsobivosti ve vztahu k druhému

· chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

· rozvoj jemné motoriky

· pracovní listy + uvolnění ruky, správný úchop

· práce s pohádkou

· písničky k tématu

Podrobnější informace k činnostem na dané táma dostanou rodiče na vlastní e-mail


 

Režim dne MŠ

6:30 - 10:00 zájmové hry, pohybové chvilky, , řízené činnosti (hlavní výchovný cíl dne), individuální péče o děti, hygiena, dopolední svačina
10:00 - 11:45 pobyt venku- činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší či jiným přírodním překážkám (mráz pod 10° C, náledí, silný vítr, déšť apod.)
11:45 - 14:15 oběd, hygiena, klid na lůžku, klidové činnosti ve třídě předškolních dětí
14:15 - 16:00 hygiena, pohybové činnosti, odpolední svačina, zájmové činnosti, hry, individuální péče

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 10 

Zajimavosti okolí

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů