Datum Vzkaz
6. 4. - 16. 4. 2021

Distanční výuka dětí bude probíhat e-mailovou konverzací. Budeme rádi za zpětnou vazbu.

 

Jarní probuzení (duben)


Téma: POZNÁVÁME DOMÁCÍ ZVÍŘATA A MLÁĎATA

 

Cíle a činnosti k tématu:

· Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou přírodou

· Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění, poslech) i produktivních (výslovnosti, vyjádření pojmů, vyjadřování)

· Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě

· Rozvoj a užívání smyslů

· Seznámení se základními domácími a hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty pomocí obrázků

· Způsob péče o zvířata, potřeby zvířat a jejich způsob života

· Vytváření kladného vztahu ke zvířatům

· Poznávání zvířat podle vzhledu, zvuku, pohybu a stop

· Význam a užitek domácích a hospodářských zvířat

· Tvoření dvojic – samec, samice a mládě

· Motivační pohádka – „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“

· Hádanky o domácích zvířatech

· Uvolňovací cviky + pracovní list

· Známé zhudebnění domácích zvířat

· Artikulační cvičení – zvuky zvířat

· Rozvoj jemné motoriky – skládání pejska

 

Vypracovala Ivana Merklová

 

 

 

Režim dne MŠ

6:30 - 10:00 zájmové hry, pohybové chvilky, , řízené činnosti (hlavní výchovný cíl dne), individuální péče o děti, hygiena, dopolední svačina
10:00 - 11:45 pobyt venku- činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší či jiným přírodním překážkám (mráz pod 10° C, náledí, silný vítr, déšť apod.)
11:45 - 14:15 oběd, hygiena, klid na lůžku, klidové činnosti ve třídě předškolních dětí
14:15 - 16:00 hygiena, pohybové činnosti, odpolední svačina, zájmové činnosti, hry, individuální péče

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 450 
GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů