Zápis dětí do MŠ 2019/20 - rozhodnutí o přijetí

pastelky

 

ZÁPIS DĚTÍ DO

MATEŘSKÉ ŠKOLY V KŘINCI

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Výsledky řízení - přijati jsou uchazeči číslo 001 až 014.

Rozhodnutí o přijetí je ke stažení v pdf  dokumentu zde.


 

Režim dne MŠ

6:30 - 10:00 zájmové hry, pohybové chvilky, , řízené činnosti (hlavní výchovný cíl dne), individuální péče o děti, hygiena, dopolední svačina
10:00 - 11:45 pobyt venku- činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší či jiným přírodním překážkám (mráz pod 10° C, náledí, silný vítr, déšť apod.)
11:45 - 14:15 oběd, hygiena, klid na lůžku, klidové činnosti ve třídě předškolních dětí
14:15 - 16:00 hygiena, pohybové činnosti, odpolední svačina, zájmové činnosti, hry, individuální péče

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 14 

Zajimavosti okolí

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů