Hrátky se sněhuláky - Motýlci
Hrátky se sněhuláky

Fotogalerie - Hrátky se sněhuláky

Tento den přišly všechny

děti převléknuté za sněhuláčky nebo v bílém tričku.

Ráno si každý mohl vyrobit svého sněhuláčka, přitom si procvičily lepení papíru a kreslení detailů obličeje. Nechyběly ani soutěže a hry, které děti moc bavily a za odměnu si domů odnesly čokoládového sněhuláčka.

Za třídu motýlků Dominika Merklová

 

Režim dne MŠ

6:30 - 10:00 zájmové hry, pohybové chvilky, , řízené činnosti (hlavní výchovný cíl dne), individuální péče o děti, hygiena, dopolední svačina
10:00 - 11:45 pobyt venku- činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší či jiným přírodním překážkám (mráz pod 10° C, náledí, silný vítr, déšť apod.)
11:45 - 14:15 oběd, hygiena, klid na lůžku, klidové činnosti ve třídě předškolních dětí
14:15 - 16:00 hygiena, pohybové činnosti, odpolední svačina, zájmové činnosti, hry, individuální péče

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 5 

Zajimavosti okolí

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů