Návštěva předškoláků v základní škole 19.12. 2018
Návštěva předškoláků v základní škole

Fotogalerie - Návštěva předškoláků v základní škole

Návštěva předškoláků

v základní škole

Prvňáčci svým mladším kamarádům předvedli, jak umí číst a ukázali, jak se dá počítat i mimo lavici. Zbyl čas i na děti ze školky, které si několik činností vyzkoušely.

Za třídu „Berušek“ Ivana Merklová a Nikola Hejduková

 

Režim dne MŠ

6:30 - 10:00 zájmové hry, pohybové chvilky, , řízené činnosti (hlavní výchovný cíl dne), individuální péče o děti, hygiena, dopolední svačina
10:00 - 11:45 pobyt venku- činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší či jiným přírodním překážkám (mráz pod 10° C, náledí, silný vítr, déšť apod.)
11:45 - 14:15 oběd, hygiena, klid na lůžku, klidové činnosti ve třídě předškolních dětí
14:15 - 16:00 hygiena, pohybové činnosti, odpolední svačina, zájmové činnosti, hry, individuální péče

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 7 

Zajimavosti okolí

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů