Datum Předmět Vzkaz
6.4.2020
Němčina práce do 10.4.2020

PS 41/13, 14

zopakuj si slovíčka lekce 4

PS 42 - projdi si bod po bodu, co bys měl/měla umět, co ti není jasné, zkus si zopakovat.

Ke konci týdne si najdi 30minut času a zkus vyřešit test PS 43-44 (vše krom cvičení 1). Zkus pracovat sám/sama, bez pomoci učbnice, PS a jiných taháků. V pátek pošlu správné řešení a vy se ohodnotíte.

 

Nakladatelství Fraus umožnilo zdarma přístup ke všem interaktivním učebnicím. Stačí se zaregistrovat na www.fraus.cz

30.3.-3.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-9.4.

 

 

 

 

 

6. - 8. 4.

 

 

 

 

Angličtina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ANGLIČTINA

 

 

 

 

2. skupina

Všechna zadaná cvičení z učebnice (pokud nemají být ve školním sešitě)napsat do WORD dokumentu (list nadepsat jménem + třída, označit stranu a cvičení), do 28. 3. 2020 zaslat na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

1. 4.C - slovíčka

2. frázová slovesa -

a) uč. 48/1a - do dokumentu celé věty, za větu do závorky přeložit sloveso

b) do mailu vám posílám tabulku frázových sloves (k cv. 48/1c), doplňte české významy a pokud můžete, tabulku si vytiskněte a nalepte do šk. sešitu, pokud ne, slovesa si přepište

c) do šk. sešitu zelenou tabulku - oddělitelná a neoddělitelná frázová slovesa

slovesa se naučit

PS 38/1,2

 


 


 

1. skupina

Vypracovat zaslaná cvičení.

30.3. 2020
DĚJEPIS

Nadále pokračovat ve studiu učebnice.

Každý týden přečíst 2 stránky a udělat výpisky do sešitu.

Vybrat si jednu osobnost z období 2. světové války

(kladnou i zápornou) a vytvořit jejich životopis.

 

24.3.2020 Český jazyk

Sloh a komunikace

Str. 135 -136 – přečíst ukázku proslovu a hnědý rámeček

Napsat slohovou práci na téma: Rozloučení s pedagogy a spolužáky u příležitosti ukončení 9. třídy

/proslov/, napsat v souboru Word a poslat jako přílohu, nahoře napsat jméno a příjmení, třída, rozčlenit na odstavce, rozsah odpovídající úrovni žáka 9. ročníku, vše poslat na pracovní email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nejpozději do 26. 3. 2020/ - práce bude hodnocena jako slohová práce známkou 1 – 5/

Mluvnice:

1/Do školního sešitu na mluvnici vypracovat tato cvičení z učebnice: 93/8b, c, f, 94/13

2/ Ze str. 99 udělat výtah z kapitoly Hlásky a hláskové skupiny – zejména z hnědých rámečků na str. 99 a100

Bude kontrolováno a hodnoceno známkou, zejména úkol 1

Pro uchazeče o studium na střední škole, kteří mají dělat přijímací zkoušky, doporučuji vypracovat si ostré testy z minulých let / dohledáte na www.cermat.cz/.

31.3.2020
Český jazyk práce zadána do 3. 4. 2020

Mluvnice: 1. do sešitu zpracovat výpisky ze str. 105, hnědý rámeček (co je řeč, její funkce, co je jazyk, jazyk národní a mateřský, jazyky a jejich dělení – příklady umělého jazyka)

Čitelně a přehledně, používej pravítko, budu hodnotit a nečitelné věci nebudu luštit!!!!

2. str. 67/7 – tento jazykový rozbor vypracovat a v Wordu poslat do 3. 4. 12,00 na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Pozor! Změna bodu H. Nebudete dělat stavbu souvětí, ale: napíšete nejprve druhy vět vedlejších podle pořadí v souvětí, poté užitý poměr

Př. Podmětná, přívlastková, p. stupňovací

Sloh: Vzhledem k tomu, že má většina z vás před přijímačkami a je ve hvězdách, kdy se uvidíme, projděte si v učebnici všechny další slohové útvary, abyste měli alespoň trochu jasno, kdybyste nějaký z nich dostali do ostrého testu v přijímačkách, je to klidně možné. Jiný úkol vám zatím dávat nebudu.

30.3.2020

PŘÍRODOPIS

práce zadána do 8.4.2020


1. Tektonické jevy a přeměněné horniny - přečtěte si kapitoly v učebnici str. 60 - 64, do sešitu si přepište pouze shrnutí v závěru každé kapitoly

 

2.Vyhledejte film či dokument, ve které hraje hlavní roli vnitřní geologický děj (zemětřesení, tsunami, výbuch sopky), shlédněte jej, napište do wordu jeho název, rok natočení a Váš osobní názor na něj. Word dokument mi pak zašlete mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 8.4.2020.


17.3. ZEMĚPIS

Text doplňte s pomocí učebnice na straně 77-78 a 79-80 (po příchodu společná kontrola). Pracovní část vyplňte do WORD dokumentu (nadepsat jménem, třídou a nadepsat téma látky) a odešlete nejdéle do 23.3. na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript - každá pracovní část bude známkována.

Dokument Z9 Průmyslové oblasti světa ke stažení zde

Dokument Z9 Rozdělení (členění) průmyslu ke stažení zde

25.3. ZEMĚPIS

Text na levé straně doplňte s pomocí učebnice na straně 81 - 82 a zašlete jí společně s Pracovní částí na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 30.března.

Dokument Z9 Těžební průmysl ke stažení zde

2.4. ZEMĚPIS

Oba dva pracovní listy doplňte podle učebnice a odešlete společně s Pracovní částí nejpozději do 12.dubna na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Dokument Z9 Zpracovatelský průmysl ke stažení zde

Dokument Z9 Těžba surovin ke stažení zde

30.3.2020

CHEMIE

práce zadána do 8.4.2020

1. Vytiskněte si, nalepte do sešitu a vyplňte pracovní list: ALKANY, ALKENY A ALKYNY na základě shlédnutí 3 videí (viz mail zaslaný na mailové adresy, ze kterých mi přišly přírodopisné referáty)

2. Naučte se řadu uhlovodíků (methan . . . dekan)

13.3.2020

FYZIKA

práce do 20.3.

 

 

 

Pracovní list

do 23.3

Video už k probrané látce - Temelín zevnitř: Cesta k otevřenému reaktoru - https://www.youtube.com/watch?v=TeG6NKOuobU

Nová látka - Uč. strana 90-92, základní pojmy (tučným písmem) - jejich vysvětlení, plus shrnutí u kapitoly; Doplňková videa 12 + 9min:

https://www.youtube.com/watch?v=seCg5D0Nvy0

https://www.youtube.com/watch?v=n55mOoDY1hU

Pracovní list na uvedenou novou látku zašlete na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript do pondělí 23.3. Bude hodnoceno.

Pracovní list F9 Termojaderná reakce, jaderné havárie ke stažení zde

13.3.2020

MATEMATIKA

práce do 20.3.

Uč. Algebra - kapitola FUNKCE - od str. 64

Zopakovat vytváření grafu, popis os, vynášení bodů;

Pojmy (barevné rámečky) str. 70,71,72

Projděte si grafy na str. 73-75, včetně pojmů rostoucí a klesající funkce

Zde si připomeňte pojmy přímá a nepřímá úměrnost

https://www.youtube.com/watch?v=2uzjhw2Oe8U

Příští týden 16.3. vložím příklady na procvičení látky

Přijímačkoví: dejte vědět, pokud potřebujete nějak pomoci

Spojení: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

24.3.2020

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Do sešitu na Hv přehledně zpracovat téma Bedřich Smetana /životopis, zásadní životní údaje, jeho společenské aktivity, pobyt ve Švédsku, tragické okamžiky jeho života , jeho manželky, období hluchoty, konec života/ + dílo: Vyjmenovat všechny opery v pořadí, jak vznikaly, cyklus symfonických básní Má vlast – názvy jednotlivých skladeb, smyčcový kvartet Z mého života – něco o něm vědět, označit díla, která vznikla v době hluchoty/ - bude hodnoceno 1 – 5 / u každé opery a každé symfonické básně si nechte pár řádků volných, doplním o další informace, až se uvidíme/

31.3.2020

HUDEBNÍ VÝCHOVA

do 3.4.

Veškeré pokyny viz vložený pracovní list

(dále pro uložení do PC -> tlačítko stáhnout vpravo nahoře)
 

9. třída

Zvonění

1. hodina 07:40 - 08:25
2. hodina 08:35 - 09:20
3. hodina 09:35 - 10:20
4. hodina 10:30 - 11:15
5. hodina 11:25 - 12:10
6. hodina 12:20 - 13:05
7. hodina 13:10 - 13:55
8. hodina 14:00 - 14:45
9. hodina 14:50 - 15:35

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 14 

Zajimavosti okolí

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů
Finanční podpora z OP VK
Certifikát SCIO - Pečujeme o vzdělávání
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělání
Ovoce do škol