Datum Předmět Vzkaz
6.4.2020 Němčina práce do 10.4.2020

PS str.51 slovíčka 1.sloupec naučit (+zapsat)

uč 49/pročíst a prohlédnout obrázky. Slovesa dole - vyhledat si význam

uč 50/1a + 1b - projít ústně. Tvořte věty, je to opakování.

uč.51/3 - gramatika - je tu shrnuté, co už umíte, takže jen připomenutí....

uč.51/4a - přečíst a pozorovat koncovky

uč 51/4b - celé písemně do Wordu (poslat na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

PS 43/celá

11.3.2020 - 20.3.2020

 

 

 

 

 

 

24.3.2020

MATEMATIKA

pracovní sešit 2. díl: dodělat celou stranu 123 a dále vypracovat strany 124 až 128

Všechny tyto příklady jsou na použítí vzorců nebo na úpravu výrazů vytýkáním

V učebnici Aritmetiky tomu odpovídají strany 51-69, kde je vše velmi dobře vysvětleno, včetně postupů řešení.

Vzorové vypočítané příklady jsou v PDF ke stažení zde

 

 

Tentokrát začneme novou látku, kterou jsou LINEÁRNÍ ROVNICE. Nejprve si poslechněte video "Rovnice pro začátečníky", kde je velmi podrobně vysvětleno řešení rovnic. Poté si vyzkoušíme takto získané poznatky na jednoduchých příkladech.

Odkaz na toto video je:

https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU

V pracovním sešitě na straně 135-136 jsou cvičení A1 až A3. Zde se pouze dosazuje za proměnné a vypočítá se číselná hodnota výrazu(A1) a u cvičení A2 a A3 se postupně dosadí čísla za proměnnou a ověří se pro kterou z těchto hodnot nastane rovnost.

Jednoduché rovnice na straně 136-138 vyřeš dle návodu a nezapomeň u každé rovnice na zkoušku. Je to povinná součást při řešení rovnic. Když to někomu půjde dobře, může si zkusit i cvičení na straně 139 (u cvičení A8 se nejprve musí upravit zadaná rovnice jako výraz a až potom vyřešit kořen rovnice.

Přeji mnoho úspěchů při řešení a příště budeme řešit rovnice se zlomkem, které jsou také na videu.


31.3.2020

PŘÍRODOPIS

práce zadána

do 8.4.2020

1. Dýchací soustava - pracovní list (viz mail) si vytiskněte, nalepte do sešitu a vyplňte na základě shlédnutí dvou videí (odkazy na ně opět v mailu)

30.3.-3.4..

 

 

 

 

 

 

 

6.-9.4.

ANGLIČTINA

 


Všechna zadaná cvičení z učebnice (pokud nemají být ve školním sešitě)napsat do WORD dokumentu (list nadepsat jménem + třída, označit stranu a cvičení), zaslat na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript do 3.4.

1. slovesa s infinitivem nebo s tvarem s -ing - zopakovat - přehled - PS str. 71/4.1

uč. cv. 45/5 - do dokumentu - poslat

2. slovíčka 4.B

3. Příběh - uč. 46/1 číst, překládat, odpovědi na otázky, 47/2 - ústně

 

PS - 36/1,2

24.3.2020 Český jazyk

Mluvnice:

Str. 78, cv. 2 – do školního sešitu opsat souvětí a udělat větný rozbor (VH, VV, legenda, poměry, větný graf) BUDE HODNOCENO 1 - 5

Str. 98, Slovanské jazyky (udělat do školního sešitu výpisky- rozdělení slovanských jazyků + státy, historie - hnědý rámeček dole), do str. 100 si projít cvičení

Literární výchova:

Stále platí načíst Povídky malostranské

Do sešitu na LV zpracovat spisovatelku Karolínu Světlou (život a dílo jako děláme v hodinách) - zmínit všechny tzv. Podještědské romány + něco o každém. Přečíst si na www.cesky-jazyk.cz Černý Petříček - do sešitu zapsat obsah ukázky + charakteristiku Petříčka

31.3.2020ÂÂ

Český jazyk

do 3.4.

Veškeré pokyny viz tento pracovní list.

(dále pro uložení do PC -> tlačítko stáhnout vpravo nahoře)

11.3.2020

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

práce zadána do 20.3.2020

Přečíst si v učebnici článek " Neomezené potřeby ve světě omezených potřeb" str. 47-48

Překresli si Maslowovu pyramidu potřeb do sešitu

Odpověz do sešitu na tyto otázky:

1. Co je pro tebe představa plnohodnotného života?

2. Které tvé potřeby jsou dostatečně uspokojeny a které ti naopak chybí?

3. Co to znamená seberealizovat se?

Sešit i kvalita odpovědí budu ohodnocena.

30.3.2020

 

 

 

DĚJEPIS

Nadále pokračovat ve studiu učebnice.

Každý týden přečíst 2 stránky a udělat si výpisky do sešitu.

Vybrat si jednu osobnost a vytvořit její životopis:

  • Období národního obrození
  • Období revoluce 1848 v Čechách
  • Válka Severu proti Jihu
13.3.2020

FYZIKA

práce do 20.3.

 

 

 

 

 

 

17.3.

Uč. 80 - 88, základní pojmy (tučným písmem) - jejich vysvětlení, příklady z praxe, plus shrnutí u kapitoly;

Příští týden 16.3. vložím Pracovní list na procvičení látky

Doplňková několikaminutá videa:

https://www.youtube.com/watch?v=CpX7RS4tldo

https://www.youtube.com/watch?v=A0wgyOrUc2Y

https://www.youtube.com/watch?v=nbE1mMzBhw0

https://www.youtube.com/watch?v=Mw6j4gdswrs

Pracovní list F8 Zvukové jevy k předcházející látce je vložen zde. Vyplněný zašlete do 22.3. na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Bude hodnoceno.

31.3.2020

ZEMĚPIS

Práce zadána do 8.4.2020

1. Česko v Evropě - učebnice str.70 - 71, pročtěte si ji, opište si do sešitu shrnutí, vyplňtě na toto téma pracovní list (viz mail), který mi zašlete mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript do 8.4.2020.

2. Pročtěte si kapitoly: Vývoj státního území a územní rozdíly (učebnice str. 72 - 73) - do sešitu si zaznamenejte shrnutí obou kapitol


31.3.2020

CHEMIE

práce zadána do 8.4.2020

1. Polokovy - shlédnout studijní materiál (odkaz viz mail), dle něj si udělat výpisky do sešitu

2. Dobrovolný DÚ - viz video :-)

3. Samostudium kapitoly: kovy a polokovy, ve středu 8.4.2020 (8 - 20) bude spuštěn online test

 

24.3.2020 Hudební výchova

Vyplňte tematický pracovní list „Osvobozené divadlo“. Psát přímo do textu, odeslat do 27. 3. 2020 jako přílohu ve formátu souboru Word (viz stávající verze) na emailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Pracovní list je vložen zde.

 

8. třída

Zvonění

1. hodina 07:40 - 08:25
2. hodina 08:35 - 09:20
3. hodina 09:35 - 10:20
4. hodina 10:30 - 11:15
5. hodina 11:25 - 12:10
6. hodina 12:20 - 13:05
7. hodina 13:10 - 13:55
8. hodina 14:00 - 14:45
9. hodina 14:50 - 15:35

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 17 

Zajimavosti okolí

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů
Finanční podpora z OP VK
Certifikát SCIO - Pečujeme o vzdělávání
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělání
Ovoce do škol