Datum Předmět Vzkaz
6.4.2020

PŘÍRODOPIS

zadání práce do 8.4.2020

Kořen - pracovní list (viz mail), vytisknout, nalepit do sešitu a vyplnit dle učebnice str. 68 - 69


6.4.2020

DĚJEPIS

zadání práce do 8.4.2020

ZÁMOŘSKÉ OBJEVY

Evropané vyplouvají na oceány + Do Asie kolem Afriky

učebnice str. 106 - 109 - přečíst tyto dvě kapitoly, do sešitu opsat pouze shrnutí (str.107 a 109)

PS str. 44/1 a 45/1

 

6.4.2020

ZEMĚPIS

zadání práce do 8.4.2020

Asie blízká i vzdálená - přečtěte si tuto kapitolu v učebnici str. 86 coby motivaci pro studium nového kontinentu


6.4.2020

FYZIKA

zadání práce do 8.4.2020

Archimedův zákon pro plyny - pracovní list (viz mail) si vytiskněte, nalepte do sešitu a vyplňte dle učebnice str. 88 - 90.

V závěru pracovního listu je výpočet, jehož výsledek mi zašlete mailem na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript do středy 8.4.2020.

V úvodu pracovního listu je domácí pokus, pokud mi zašlete video, kde jej provádíte s komentářem, co pozorujete a proč - štědře se odměním :-)

 

30.3. -3.4.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-9.4.

 

 

 

6. - 8. 4.

 

 

 


ANGLIČTINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGLIČTINA

 

Všechna zadaná cvičení z učebnice (pokud nemají být ve školním sešitě) napsat do WORD dokumentu (list nadepsat jménem + třída, označit stranu a cvičení), do 28. 3. 2020 zaslat na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Práci si rozlož do celého týdne, můžeš si opakovat i na internetu (např. www.fraus.cz, www.helpforenglish ...)

1. Lekce 4B - slovíčka, přečíst text str. 46/1 

pokud je součástí cvičení poslech, přejdi na odkaz:

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs

promyslet odpovědi

47/2 - postupuj přesně podle pokynů v textu, najdi cestu

PS 36/1(bez poslechu)

2. Určitý člen The, neurčitý člen a/an - přehled PS 77/4.2

47/3 - ústně

47/4 - do dokumentu: celé nebo vždy číslo+člen+podstatné jméno(např.: 1. a hotel..)

PS 36/2

PS 37/3

1. skupina

- procvičovat předložky na webu quizlet

- udělat zaslaná cvičení

 

 

 

 

 

1.4.2020

 

 

 

 

6.4.2020

ČESKÝ JAZYK

zadání práce - první týden v dubnu

Soubory a zadání práce viz mail:

1. Projděte si studijní texty týkající se větného rozboru.

2. Větný rozbor 4 vět - viz soubor

3. Práce v PS: str. 39 cv. 10a

Oba úkoly zašlete na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Pracovní listy máte v mailu.

13.3.2020

MATEMATIKA

práce do 20.3.2020

Práce se zlomky, procvičování už probrané látky: sčítání, odčítání, porovnávání, zejména ale násobení a dělení, převod smíšený základní tvar, krácení a rozšiřování

Cílem není správný výsledek, ale porozumění a zapsání postupu, látka byla probrána (uč. ARITMETIKA 36-63)

PS2 str.104 - 106: A1, A3, A4, A6, A8, A9

PS2 str.108 - cv.1ab, 2, 3ab

Nová látka - monohoúhelníky - Uč. Geometrie od strany 46 jako vysvětlení; shrnutí pojmů je na str. 54-55

PS3 - str 180

Pokud zvládnete čitelné fotokopie např. z mobilu, stejně jako vaše dotazy, pošlete na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

16.3.2020

PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ

zadání práce do 25.3.2020

Zaslaný dokument s obrázky 9 rostlin - viz mail. Nalezněte s pomocí internetu, učebnice, atlasu či encyklopedie jejich jméno rodové i druhové. Seznam názvů vyfotografovaných rostlin mi zašlete na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 25.3.2020.


24.3. Hudební výchova

Do notového sešitu si zpracovat téma Symfonický orchestr

1/ Z wikipedie – heslo symfonický orchestr – namalovat obrázek /vpravo nahoře /obsazení nástrojů symfonického orchestru, správně barevně označit jednotlivé nástrojové skupiny – bude hodnoceno

2/ Vyplňte tematický pracovní list. Psát přímo do textu, odeslat do 27. 3. 2020 jako přílohu ve formátu souboru Word (viz stávající verze) na emailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

03_24_HV7_PracovniList

Pracovní list 24.3. je vložen zde.

 

7. třída

Zvonění

1. hodina 07:40 - 08:25
2. hodina 08:35 - 09:20
3. hodina 09:35 - 10:20
4. hodina 10:30 - 11:15
5. hodina 11:25 - 12:10
6. hodina 12:20 - 13:05
7. hodina 13:10 - 13:55
8. hodina 14:00 - 14:45
9. hodina 14:50 - 15:35

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 17 

Zajimavosti okolí

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů
Finanční podpora z OP VK
Certifikát SCIO - Pečujeme o vzdělávání
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělání
Ovoce do škol