Vzkazy - 6B. třída

Sledujte, prosím, i vzkazy v mailové poště, budeme sem případně zadávat pracovní listy. Všechna práce bude kontrolována.

Datum Předmět Vzkaz
6.4.2020

FYZIKA

práce zadána do 8.4.2020


  • Pracovní list Dva druhy elektrického náboje (zaslaný mailem) - vytiskněte si jej, nalepte do sešitu a vyplňte dle učebnice str. 70 - 72

V závěru pracovního listu je zadán praktický úkol, jehož řešení mi zašlete na mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nejpozději do 8.4.2020


6.4.2020

PŘÍRODOPIS

práce zadaná do 8.4.2020


Nové téma: Členovci - stavba těla: výpisky z učebnice str. 66 a kousek 67 (po shrnutí).

30.3.-3.4.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-9.4.

MATEMATIKA

Pozor! vracíme se k aritmetice, budeme tedy používat učebnici Matematika Aritmetika

Dělitelnost přirozených čísel

1) dělitel - uč. str. 36 - 37 - pročíst (hlavně Co jsme objevili a Slovníček), podívej se na tato videa:

https://www.youtube.com/watch?v=HYBSlf0P1DA

https://www.youtube.com/watch?v=pwyG1phQbfc

2) násobek - uč. str. 38 - 39 pročíst (hlavně Co jsme objevili a Slovníček), podívej se na tato video:

https://www.youtube.com/watch?v=Dj2QJChsVlE

3) Pracovní list, který posílám mailem - do školního sešitu

4) Zábavná cvičení:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3289

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3279

PL v mailu

23.3.-27.3. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-9.4.

ANGLIČTINA

Všechna zadaná cvičení z učebnice (pokud nemají být ve školním sešitě)napsat do WORD dokumentu (list nadepsat jménem + třída, označit stranu a cvičení), do 3. 4. 2020 zaslat na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

3. lekce

Pokud je součástí cvičení poslech, přejděte na tento odkaz:

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=cz&selLanguage=cs

1. slovíčka 3C - učebnice str. 36/1 - přiřadit věty k obrázkům - ústně

2. zopakovat si tvoření min. času pravidelných sloves (PS 74/3.5, 75/3.6)

3. minulý čas prostý - nepravidelná slovesa - řada sloves v angličtině je nepravidelných, příčestí minulé se u nich musíme naučit. Přehled je vepředu na deskách PS, mailem vám pošlu tabulku, kde je uvedena i výslovnost. Pokud můžete, vytiskněte si ji a podtrhávejte si v ní slovesa, na která narazíte v učebnici nebo v sešitě. Pokud zde nebude, je zřejmě pravidelné.

uč. 36/3a číst a do dokumentu vypsat slovesné tvary (kladné i záporné),

u kladných tvarů napiš, o jaké sloveso jde a podtrhni nepravidelné tvary

př.: went (go) , I didn´t have, had (have), skied (ski)

uč. 36/3b - ústně

uč. 36/5a - do dokumentu, podtrhnout nepravidelná slovesa

uč. 36/6a - do dokumentu (2 věty do záporu)

PS 28/1, 3

uč. 37/7 - vypsat jen slovesa (číslo + slovesný tvar)- do dokumentu, poslat

PS 29/4

30.3.2020

DĚJEPIS

 

Nadále pokračovat ve studiu učebnice.

Každý týden přečíst 2 stránky.

Udělat výpisky do sešitu.

6.4.2020 Výchova k občanství - práce od 6.4. do 8. 4.

Připravujte se na Velikonoce :)


25.3.2020 ZEMĚPIS

Oba dva pracovní listy doplňte podle učebnice a odešlete společně s Pracovní částí nejpozději do 30.3. na email:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Dokument Z6 Jak lidé využívají přírodu ke stažení zde

Dokument Z6 Co je domov ke stažení zde

2.4.2020 ZEMĚPIS

Oba dva pracovní listy doplňte podle učebnice a odešlete společně s Pracovní částí nejpozději do 12.dubna na email:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Dokument Z6 Kolik je nás na Zemi ke stažení zde

Dokument Z6 Znaky, které můžeš ovlivnit ke stažení zde

6.4.2020

ČESKÝ JAZYK

Pracovní list máte v mailu

24.3.2020 Hudební výchova

Vyplňte tematický pracovní list. Psát přímo do textu, odeslat do 27. 3. 2020 jako přílohu ve formátu souboru Word (viz stávající verze) na emailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Pracovní list ke stažení zde

   
 

6B. třída

Zvonění

1. hodina 07:40 - 08:25
2. hodina 08:35 - 09:20
3. hodina 09:35 - 10:20
4. hodina 10:30 - 11:15
5. hodina 11:25 - 12:10
6. hodina 12:20 - 13:05
7. hodina 13:10 - 13:55
8. hodina 14:00 - 14:45
9. hodina 14:50 - 15:35

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 24 

Zajimavosti okolí

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů
Finanční podpora z OP VK
Certifikát SCIO - Pečujeme o vzdělávání
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělání
Ovoce do škol