Výuka od 12. dubna 2021
Mimořádné opatření MZ

Manuál k provozu škol  zde

Od pondělí 12. dubna 2021

začne probíhat výuka žáků 1. stupně v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd, jeden týden prezenčně, další distančně.

V týdnu od 12. do 16. dubna se bude 1. a 4. třída vzdělávat prezenčně,  2., 3. a 5. třída se budou vzdělávat distančně.

V týdnu od 19. do 23. dubna se bude 1. a 4. třída vzdělávat distančně, 2., 3. a 5. třída se budou vzdělávat prezenčně.

V následujících týdnech se bude toto střídání opakovat (pokud nedojde ke změně).

Rozpis výuky bude podle rozvrhu, který je pro jednotlivé třídy umístěn v nabídce Třídy v levém sloupci na hlavní stránce školního webu.

Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce.

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Vybrané profese, kterých se toto opatření týká, jsou uvedeny v dokumentu "Manuál k provozu škol" strana 12 textu, § Vybrané profese. Odkaz na manuál je v levém sloupci tohoto sdělení.

Žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčně, budou při příchodu do školy pravidelně vždy v pondělí a ve čtvrtek testováni na COVID-19 a mají po celou dobu výuky nasazenou chirurgickou roušku, nanoroušku nebo respirátor.

Školní družina a stravování žáků budou zajištěny.

Všichni žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají odhlášené obědy. V případě zájmu bude žákům školy oběd vydán v čase od 12.30 – 13.00. V tomto případě kontaktujte vedoucí školní jídelny Hanu Kmochovou tel. 603349872.

V Křinci 7. dubna 2021

Mgr. Tomáš Veverka

ředitel školy

 
Jak bude testování probíhat v ZŠ
Mimořádné opatření MZ

Testování bude prováděno vždy v pondělí a čtvrtek v chodbě školy od 6,30 hod pro ranní družinu a 15 minut před začátkem vyučování pro ostatní žáky.

• Po příchodu do školy si žák vydesinfikuje ruce, posadí se k určenému místu a obdrží test

• Podle návodu provede testování

• Při negativním výsledku půjde dál do školy, při pozitivním budeme informovat rodiče a žák odejde domů v jejich doprovodu

• Pokud bude pozitivní žák v pondělí, odchází do karantény sám, pokud ve čtvrtek, musí odejít celá třída

• V průběhu testování budou dodržovány všechny předepsané postupy

• U žáků 1. – 3. třídy je umožněna přítomnost zákonných zástupců při samotestování

• Doporučujeme rodičům, aby vyčkali po příchodu dítěte do školy na výsledek testu, aby se nemuseli vracet z cesty do zaměstnání v případě pozitivního testu

• Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzením od lékaře nebo KHS

• Pokud nebude rodič souhlasit s testováním, dítě se nemůže podle Mimořádného opatření vlády účastnit výuky. Bude mít tedy omluvenou absenci. Škola mu nebude zajišťovat online výuku.

Veškeré další podrobné informace najdete na webových stránkách https://testovani.edu.cz/pro-rodice. V případě dalších nejasností se neváhejte obrátit na vedení školy nebo na třídní učitele.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a pochopení.

 
On-line hodiny

pastelky

 

Na základě analýzy on line hodin bude pro žáky od úterý 6. dubna 2021 v souvislosti se zkvalitněním vzdělávání

povinné připojení i přes kameru,

a to vždy na pokyn pedagoga.

Ředitel školy Mgr. Tomáš Veverka

 
Výuka od 29. března do 11. dubna 2021
Mimořádné opatření MZ

Dokument MŠMT v pdf zde

Dokument MŠMT Provoz škol od 22. do 28.března v pdf zde

Dokument MŠMT Provoz škol od 29.března do 11.dubna v pdf zde

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26.3. 2021 prodloužila opatření, na základě kterého se

zakazuje osobní přítomnost žáků všech ročníků ve škole.

Toto opatření platí od 29.3. do 11.4. 2021.

Pro všechny žáky naší školy je nadále povinné vzdělávání distančním způsobem.

Online výuka bude probíhat podle rozvrhu, který je  je pro jednotlivé třídy umístěn v nabídce Třídy v levém sloupci.

 

Mgr. Tomáš Veverka

ředitel školy

 
Zápis do 1. třídy

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - DOC formát

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - PDF formát

Žádost o odklad povinné školní docházky - DOC formát

Žádost o odklad povinné školní docházky - PDF formát

Zápisní list - DOC formát

Zápisní list - PDF formát

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

pro školní rok 2021/2022 

  • Pro koho?
  • • pro děti narozené v období od 1.9.2014 do 31.8.2015
  • • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
  • Jak na to?

Vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením zápis proběhne pouze distanční formou, tj. bez osobní účasti dětí a rodičů přímo ve škole. O jakékoli další případné změně formy zápisu budete včas informováni na webu školy.

Z důvodu uzavření MŠ v měsíci březnu je nutné doručit požadované „zápisové“ dokumenty přímo do základní školy v termínu 1. – 30. dubna 2021.

Dokumenty jsou ke stažení na webu školy (sloupec vlevo u této zprávy).

1) V případě, že dítě nastoupí do 1. třídy: Žádost o přijetí, Zápisní list a kopii rodného listu dítěte

2) V případě, že budete žádat o odklad: Žádost o odklad a patřičná doporučení (doporučení poradenského zařízení a lékaře)

Vše můžete doručit do školy některým z následujících způsobů:

- do datové schránky školy (ID schránky je xmcu5rx)

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze poslat jen prostý mail)

- poštou

- osobním podáním ve škole (Školní 301, Křinec)

Škola zahájí správní řízení v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky po obdržení „zápisových“ dokumentů.


 
Lyžařský kurs 2021 - zrušení
Lyžařský kurs 2021

Lyžařský kurz - zrušení - pdf

LYŽAŘSKÝ KURZ 2021

Vážení rodiče, milí žáci - lyžaři,

vzhledem k epidemické situaci jsme nuceni

zrušit letošní lyžařský kurz.

Peníze budou vráceny co nejdříve na účet, ze kterého byly poslány.

S provozovatelem chaty jsme v kontaktu a domlouváme termín pro příští rok…

Přeji všem pevné zdraví a omlouvám se za vzniklou situaci. Do poslední chvíle jsme věřili, že lyžařský kurz i letos uskutečníme.

Mgr. Tomáš Veverka

ředitel školy

 
Pokusy ve 2. třídě
Dopravní hřiště

Fotogalerie - Pokusy

V minulých dnech jsme se podívali na několik

zajímavých pokusů.

Prvním z nich bylo plavání jehly na povrchu vody. Nejdříve měly děti možnost si to vyzkoušet, ale moc se jim to nedařilo. Pak jim spolužák ukázal jak na to a úspěch byl zaručen. :-) Velice se dětem líbila sopka chrlící lávu. Ale úplně nejlepší byla výroba domácího bublifuku, ze kterého bubliny vydrží doopravdy dlouho. Když jsme si na ruce vzali rukavice, šlo si s nimi dokonce pinkat.

 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2

Sdružení rodičů Křinec

Zvonění

1. hodina 07:40 - 08:25
2. hodina 08:35 - 09:20
3. hodina 09:35 - 10:20
4. hodina 10:30 - 11:15
5. hodina 11:25 - 12:10
6. hodina 12:20 - 13:05
7. hodina 13:10 - 13:55
8. hodina 14:00 - 14:45
9. hodina 14:50 - 15:35

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 29 

Zajimavosti okolí

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů
Finanční podpora z OP VK
Certifikát SCIO - Pečujeme o vzdělávání
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělání
Ovoce do škol