Provoz ZŠ Křinec od 17. května 2021
Mimořádné opatření MZ

Od pondělí 17. května 2021

je umožněna osobní přítomnost všech žáků základní školy. Výuka bude probíhat dle normálního rozvrhu hodin.

Všichni žáci budou po příchodu do školy pravidelně vždy v pondělí testováni na COVID-19. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Všichni žáci mají po celou dobu výuky nasazenou chirurgickou roušku, nanoroušku nebo respirátor. Povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu venku je pouze tehdy, jsou-li osoby od sebe vzdáleny blíže než 2 metry.

Školní družina a stravování žáků budou zajištěny v běžném režimu.

V Křinci 12. května 2021

Mgr. Tomáš Veverka

ředitel školy

 
Výuka do 14. května 2021
Mimořádné opatření MZ

Manuál k provozu škol  zde

Od pondělí 10. do 14. května 2021

probíhá výuka všech žáků  v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd, jeden týden prezenčně, další distančně.

V týdnu od 10. do 14. května se bude 1., 4., 6.B, 7.A a 9. třída vzdělávat prezenčně, 2., 3., 5., 6.A, 7.B a 8. třída se budou vzdělávat distančně.

V týdnu od 17. do 21. května se bude 2., 3., 5., 6.A, 7.B a 8 třída vzdělávat prezenčně,  1., 4., 6.B, 7.A a 9. třída se budou vzdělávat distančně.


V následujících týdnech se bude toto střídání opakovat (pokud nedojde ke změně).

Rozpis výuky bude podle rozvrhu, který je pro jednotlivé třídy umístěn v nabídce Třídy v levém sloupci na hlavní stránce školního webu.

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Vybrané profese, kterých se toto opatření týká, jsou uvedeny v dokumentu "Manuál k provozu škol" strana 12 textu, § Vybrané profese. Odkaz na manuál je v levém sloupci tohoto sdělení.

Žáci 1. stupně, kteří se budou vzdělávat prezenčně, budou při příchodu do školy pravidelně vždy v pondělí testováni na COVID-19, žáci 2. stupně budou testováni v pondělí a ve čtvrtek. Všichni žáci mají po celou dobu výuky nasazenou chirurgickou roušku, nanoroušku nebo respirátor. Povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu venku je pouze tehdy, jsou-li osoby od sebe vzdáleny blíže než 2 metry.

Školní družina a stravování žáků budou zajištěny.

Všichni žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají odhlášené obědy. V případě zájmu bude žákům školy oběd vydán v čase od 12.30 – 13.00. V tomto případě kontaktujte vedoucí školní jídelny Hanu Kmochovou tel. 603349872.

V Křinci 7. května 2021

Mgr. Tomáš Veverka

ředitel školy

 
Zápis do 1. třídy - seznam přijatých žáků

Seznam registračních čísel přijatých dětí - ke stažení jako PDF dokument

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Seznam registračních čísel přijatých dětí

562/21/ZŠ    563/21/ZŠ    564/21/ZŠ    565/21/ZŠ 566/21/ZŠ    567/21/ZŠ    568/21/ZŠ    569/21/ZŠ 570/21/ZŠ    571/21/ZŠ    571/21/ZŠ    573/21/ZŠ 574/21/ZŠ    575/21/ZŠ    576/21/ZŠ    577/21/ZŠ

30. 4. 2021

ředitel školy: Mgr. Tomáš Veverka

 
Škola v přírodě 2021 - zrušení
Škola v přírodě 2019

Vzpomínka na rok 2019 - kupodivu tehdy napadl v květnu sníh. 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ  2021

Vážení rodiče, 

vzhledem k epidemické situaci jsme nuceni

zrušit letošní školu v přírodě,

která měla proběhnout v termínu 17. až 21. května 2021 na Medvědí boudě v Krkonoších.

Peníze budou vráceny co nejdříve na účet, ze kterého byly poslány.

Doufáme, že v příštím školním roce se nám školu v přírodě podaří zrealizovat.

Přeji všem pevné zdraví a omlouvám se za vzniklou situaci. 

V Křince 21. dubna 2021

Mgr. Tomáš Veverka

ředitel školy

 
Jak bude testování probíhat v ZŠ
Mimořádné opatření MZ

Testování bude prováděno vždy v pondělí a čtvrtek v chodbě školy od 6,30 hod pro ranní družinu a 15 minut před začátkem vyučování pro ostatní žáky.

• Po příchodu do školy si žák vydesinfikuje ruce, posadí se k určenému místu a obdrží test

• Podle návodu provede testování

• Při negativním výsledku půjde dál do školy, při pozitivním budeme informovat rodiče a žák odejde domů v jejich doprovodu

• Pokud bude pozitivní žák v pondělí, odchází do karantény sám, pokud ve čtvrtek, musí odejít celá třída

• V průběhu testování budou dodržovány všechny předepsané postupy

• U žáků 1. – 3. třídy je umožněna přítomnost zákonných zástupců při samotestování

• Doporučujeme rodičům, aby vyčkali po příchodu dítěte do školy na výsledek testu, aby se nemuseli vracet z cesty do zaměstnání v případě pozitivního testu

• Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzením od lékaře nebo KHS

• Pokud nebude rodič souhlasit s testováním, dítě se nemůže podle Mimořádného opatření vlády účastnit výuky. Bude mít tedy omluvenou absenci. Škola mu nebude zajišťovat online výuku.

Veškeré další podrobné informace najdete na webových stránkách https://testovani.edu.cz/pro-rodice. V případě dalších nejasností se neváhejte obrátit na vedení školy nebo na třídní učitele.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a pochopení.

 
On-line hodiny

pastelky

 

Na základě analýzy on line hodin bude pro žáky od úterý 6. dubna 2021 v souvislosti se zkvalitněním vzdělávání

povinné připojení i přes kameru,

a to vždy na pokyn pedagoga.

Ředitel školy Mgr. Tomáš Veverka

 
Lyžařský kurs 2021 - zrušení
Lyžařský kurs 2021

Lyžařský kurz - zrušení - pdf

LYŽAŘSKÝ KURZ 2021

Vážení rodiče, milí žáci - lyžaři,

vzhledem k epidemické situaci jsme nuceni

zrušit letošní lyžařský kurz.

Peníze budou vráceny co nejdříve na účet, ze kterého byly poslány.

S provozovatelem chaty jsme v kontaktu a domlouváme termín pro příští rok…

Přeji všem pevné zdraví a omlouvám se za vzniklou situaci. Do poslední chvíle jsme věřili, že lyžařský kurz i letos uskutečníme.

Mgr. Tomáš Veverka

ředitel školy

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2

Sdružení rodičů Křinec

Zvonění

1. hodina 07:40 - 08:25
2. hodina 08:35 - 09:20
3. hodina 09:35 - 10:20
4. hodina 10:30 - 11:15
5. hodina 11:25 - 12:10
6. hodina 12:20 - 13:05
7. hodina 13:10 - 13:55
8. hodina 14:00 - 14:45
9. hodina 14:50 - 15:35

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 55 
GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů
Finanční podpora z OP VK
Certifikát SCIO - Pečujeme o vzdělávání
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělání
Ovoce do škol